ویژگی‌های تخصصی بررسی عطر قهوه:

ویژگی‌هایی که بر اساس آنها قهوه ها را بررسی کرده و امتیاز می‌دهند,

در گراف زیر به طور کامل نمایش داده می شود.

برای مشاهده محاسبه میزان سود رستوران کلیک کنید.

هر ویژگی دارای امتیاز مجزایی است و امتیاز نهایی  بر اساس مجموع امتیازات است:

fragrance:

عطر قهوه است، زمانی که هنوز خشک است و آب روی آن ریخته نشده است.

Aroma:

عطر قهوه است، زمانی که آب داغ روی آن ریخته می‌شود.

Flavor:

خصیصه اصلی نُت‌های میانی قهوه است.

بعد از تماس اول با بوی قهوه تا پس از خوردن قهوه، after taste این ویژگی توسط زبان حس می‌شود

و بر اساس شدت و کیفیت آن ارزش گذاری می گردد.

این خصیصه در کل زبان از قسمت¬های جلو تا قسمت های عقب زبان حس می‌گردد.

After taste:

پس از خوردن قهوه، مدت زمانی که مزه و عطر قهوه هنوز قابل حس است

و توسط قسمتهای انتهایی کام حس می‌شود. اگر این حس کوتاه یا ناخوشایند باشد، امتیاز کمی می‌گیرد.

Acidity:

اسیدیته قهوه است. این ویژگی به صورت مزه خوشایند

میوه‌ای یا شیرینی یا زنده بودن قهوه و درست پس از ورود قهوه به دهان حس می‌شود.

این ویژگی اگر ناخوشایند باشد و حالت اسیدیته داشته باشد یک ویژگی منفی محسوب می‌شود.

Body:

این ویژگی به صورت حس لامسه مایع قهوه در دهان ( بین زبان و سقف دهان) است.

حس پری خوشایندی که ناشی از قوام مایع است.

بعضی قهوه‌ها حالت پر‌تری دارند مانند قهوه سوماترا و برخی سبک تر هستند.

اما هر دو می‌توانند حس خوشایند داشته باشند. مهم این حس خوشایند است.

Balance:

تعادل بین معیارهای فوق الذکر است.

نباید یک ویژگی بر بقیه برتری زیادی داشته باشد و بقیه ویژگی ها را تحت تاثیر قرار دهد.

Clean Cup:

عدم وجود هر گونه حس ناخوشایند از ابتدای تماس با عطر و مزه قهوه تا وقتی که قهوه بلعیده می شود.

نباید هیچ عامل ناخوشایند اضافی در حس‌های خوب پیشین تداخل کند.

Uniformity:

یکسان بودن ویژگی های فوق، در فنجان‌های مختلفی که از یک قهوه تهیه می‌شود,

به هر کدام از موارد فوق جداگانه امتیاز دهی می‌شود و مجموع امتیازات به عنوان امتیاز نهایی آن قهوه در

نظر گرفته می شود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.